CB Radio Chat

Zasady i warunki korzystania

 1. Polityka prywatności znajduje się tutaj .
 2. "CB Radio Chat" określane jest tutaj terminem aplikacja i oznacza oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu mobilnym jak i na serwerze.
 3. Musisz mieć co najmniej 13 lat, aby używać CB Radio Chat. Osoby niepełnoletnie powinny poprosić swojego prawnego opiekuna o zgodę na korzystanie z CB Radio Chat.
 4. Zobowiązujesz się nie korzystać z tej usługi bezpośrednio lub pośrednio wykonując czynności, które są uznane za nielegalne w świetle prawa Stanów Zjednoczonych. Zobowiązujesz się nie korzystać z tej usługi bezpośrednio lub pośrednio wykonując czynności, które są uznane za nielegalne w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zostaje Ci przypisany unikalny identyfikator na podstawie dostępnych identyfikatorów sprzętowych i programowych urządzenia. Oznacza, że Twoje urządzenie jest utożsamiane z Twoim kontem użytkownika.
 6. Twój nick może zawierać tylko znaki alfanumeryczne. Nick nie może być pusty. Nieodpowiednie nick’i będą odrzucane, zmieniane lub kasowane wedle naszego uznania.
 7. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treść swojej komunikacji i rozmów z wykorzystaniem CB Radio Chat. Zgadzasz się zwolnić PLUGMIND IT CONSULTING, jego pracowników i pośredników z wszelkiej odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio związanej z korzystania z CB Radio Chat.
 8. Głównym i podstawowym przeznaczeniem aplikacji jest rozmowa głosowa między użytkownikami. Zobowiązujesz się korzystać z CB Radio Chat w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.
 9. Zobowiązujesz się wystrzegać się i unikać jakiejkolwiek formy "mowy nienawiści". Zgadzasz się nie używać CB Radio Chat to przesyłania, dzielenia się lub w udostępniania w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek treści, która jest obraźliwa i/lub może powszechnie być odebrana jako zastraszanie, prowokacja, oszustwo, atak, nienawiść lub jakkolwiek sprzeczna z przepisami prawa. Zobowiązujesz się nie przesyłać w jakikolwiek sposób treści o charakterze natrętnego marketingu (tzw. SPAM). Zobowiązujesz się nie przesyłać treści muzycznych, piosenek (lub ich fragmentów) podlegających przepisom o prawie autorskim. Zobowiązujesz się uznawać i postępować z godnie z wszelkimi przepisami prawa dotyczącymi własności intelektualnej, włączając przepisy prawa autorskiego.
 10. Wszelkie monitorowanie i rejestrowanie rozmów oraz danych związanych z kontami użytkowników, prowadzone jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz przestrzegania obowiązujących norm prawnych.
 11. Użytkownik ma możliwość tymczasowego wyłączenia komunikatów od innego użytkownika poprzez naciśnięcie przycisku "Blokuj" na ekranie. W wybranym okresie tacy użytkownicy nie słyszą się wzajemnie.
 12. Użytkownik powinien zaznaczyć opcję "Zgłoś nadużycie" podczas blokowania w przypadku gdy blokowany użytkownik łamie niniejsze zasady i warunki korzystania.
 13. Użytkownik nie może zgłaszać nadużycia w przypadku użytkowników, którzy przestrzegają niniejszych zasad i warunków korzystania.
 14. Użytkownikom aplikacji zabrania się przekazywania treści, które naruszają prawo narodowe któregokolwiek państwa użytkowników korzystających z aplikacji.
 15. Użytkownikowi aplikacji nie wolno udostępniać danych osobowych osób trzecich (np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu) bez zgody tej osoby.
 16. Użytkownicy aplikacji zgadzają się na udostępnianie pozostałym użytkownikom nazwy kraju i regionu bądź miasta swojego położenia geograficznego.
 17. Użytkownikom zabrania się zachowywać się obraźliwie w stosunku do innych użytkowników lub grozić im. Dotyczy to również przeklinania i krzyczenia lub jakiejkolwiek innej formie nękania słownego lub tekstowego. Takie zachowania nie skierowane w stronę żadnego użytkownika też są niedozwolone.
 18. Nazwa użytkownika (tzw. nick) nie może zawierać obraźliwych (np. słów powszechnie uważanych za obraźliwe). Nick, który łamie tą zasadę może zostać automatycznie zmieniony przez aplikację poprzez usunięcie lub zastąpienie zabronionego fragmentu nicka.
 19. Użytkownikom nie wolno wysyłać pustych wiadomości (bez żadnego przekazu głosowego).
 20. Użytkownikom zabrania się używania słów powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne.
 21. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, anulowania lub usunięcia użytkownika lub jego konta wraz z dostępem do CB Radio Chat w przypadku otrzymania przesłanek wskazujących, iż miało lub ma miejsce nadużycie. Użytkownicy łamiący niniejsze zasady i warunki korzystania mogą zostać zablokowani przez administratora bez ostrzeżenia ani powiadomienia. Zablokowany użytkownik nie słyszy innych i nie może nadawać.
 22. Konto użytkownika, które nie jest wykorzystywane przez okres 30 dni podlega automatycznemu usunięciu.
 23. Zablokowany użytkownik może zostać odblokowany po kilku dniach. W szczególnych przypadkach okres blokady może być bezterminowy.
 24. Użytkownik wersji PRO również może być zablokowany jeśli nie przestrzega zasad i warunków korzystania. W takim przypadku opłata za korzystanie z wersji PRO nie podlega zwrotowi.
 25. Dopełniamy wszelkich starań, aby jakość usługi była możliwe najwyższe. Jednak nie gwarantujemy żadnego określonego poziomu jakości usługi. Możemy przeprowadzać okresowo zaplanowane czynności związane z utrzymaniem i aktualizacją systemu, podczas których dostęp do usługi może być ograniczony lub zawieszony.
 26. Nick powinien być stały i niezmienny. Użytkownik ma jednak możliwość sporadycznej zmiany nicka. Po każdej zmianie użytkownik musi odczekać pewien okres czasu, aby móc zmienić nick ponownie. Im więcej razy nick jest zmieniany tym dłużej trzeba czekać na kolejną możliwość zmiany.
 27. Nagrywanie wiadomości głosowych bez wcześniejszej zgody autora wiadomości jest niedozwolone.
 28. Użytkownikom zabrania się podawać za administratora lub jakiegokolwiek przedstawiciela Plugmind.
 29. Nie płacisz nic za wersję podstawową CB Radio Chat. Wersja PRO jest płatna. Wszystkie płatności są ostateczne, nie ma zwrotów. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia wersji PRO w przypadku jeśli uznamy, że łamiesz niniejsze zasady i warunki korzystania z CB Radio Chat.
 30. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Zasad i warunków korzystania z CB Radio Chat bez powiadomienia.
 31. Wykorzystujemy identyfikatory urządzeń do personalizacji treści i reklam, aby oferować funkcje mediów społecznościowych i analizować ruch. Takie identyfikatory i inne informacje z Twojego urządzenia udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Zobacz szczególy